FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO AGENCJI MPS

Płeć (wymagane)
KobietaMężczyzna

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Rok urodzin (wymagane) wpisz tylko rocznik.

Jak się prawidłowo zmierzyć KLIKNIJ

Wzrost w cm (wymagane)

Biust/klatka w cm (wymagane)

Pod biustem w cm

Talia/pas w cm (wymagane)

Biodra w cm (wymagane)

Kolor włosów (wymagane)

Kolor oczu (wymagane)

Defekty skóry (blizny, przebarwienia itp. oraz tatuaże - umiejscowienie i opis) (wymagane)

Miasto zamieszkania (wymagane)

Województwo (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Twój adres e-mail

Rodzaj współpracy (można zakreślić kilka pól)
Modelka
Fotomodelka
Hostessa
Inne - Opisz w Uwagach. Np. tłumacz, tancerka itp.

Znajomość języków obcych i stopień znajomości

Uwagi/Twoje mocne i słabe strony/Posiadane zdolności/Ukończone kursy

Załącz zdjęcia, minimum 4
Jak zmniejszyć zdjęcia KLIKNIJ
Formularz może wysłać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Oświadczam, że działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na dobrowolne zamieszczenie wymienionych w tym formularzu danych osobowych oraz zdjęć z moim wizerunkiem w bazie personalnej Agencji Modelek i Modeli M P S. Zgodnie z Ustawą z dn 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz.833, zostałam/łem poinformowana/y przez Agencję M P S zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych o dobrowolności udostępnienia przeze mnie danych osobowych dotyczęcych mojej osoby, prawie wglądu do tych danych oraz prawie ich poprawiania, jak też celu przetwarzania udostępnianych danych osobowych.

Zaakceptuj (wymagane)

 

POWRÓT NA STRONĘ  GŁÓWNĄ  >>>