FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY M P S

Uwaga! Zanim wypełnienisz formularz, zastanów się czy napewno jesteś zdecydowana/y zapisać na nasz kurs/warsztaty, ponieważ wysłanie formularza oznacza zawarcie transakcji i zobowiązanie dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od daty otrzymania maila z dalszymi instrukcjami.

WarszawaPoznań
Fotomodeling + aktorskie (290 pln)Kurs Modelingu (800 pln)Zajęcia aktorskie (190 pln)Jak zostać profesjonalną hostessą + Savoir vivre + autoprezentacja + (zdjęcia) 99 plnWizaż + stylizacja (190 pln)Fotomodeling + zdjęcia (199 pln)

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Data urodzin (wymagane)

Miasto zamieszkania (wymagane)

Ulica (wymagane)

Numer domu (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Formularz może wysłać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Wysyłając ten formularz oświadczam, że działając w imieniu własnym zapoznałam/em się z regulaminem, akceptuję go i wyrażam zgodę na zamieszczenie przesłanych przeze mnie danych osobowych w bazie personalnej Organizatora Kursu/Szkolenia/Warsztatów oraz na przetwarzanie ich w procesie rekrutacji na Kurs/Szkolenie/Warsztaty. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz.833) zostałam/łem poinformowana/y, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych o dobrowolności udostępnienia przeze mnie danych osobowych dotyczących mojej osoby, prawie wglądu do tych danych oraz prawie ich poprawiania, jak też celu przetwarzania udostępnianych danych osobowych.

Zaakceptuj (wymagane)

 

POWRÓT NA STRONĘ  GŁÓWNĄ  >>>

 

Regulamin